Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

t/m 9 december 2022

Lezing, Schepping of oerknal

Contact

Adres:
Cultuurhuis Sijthoff
Cultuurhuis Sijthoff Doezastraat
Doezastraat 1 B
2311 GZ LEIDEN
Plan je route

De oerknaltheorie en de evolutieleer staan lijnrecht tegenover het Bijbelse scheppingsverhaal. Spreker Ronald van Vierzen meent dat de overeenkomsten groter zijn dan gedacht. In deze tijd wordt het hart van de mensen bestookt met de gedachte dat iets pas waar… Lees meer

De oerknaltheorie en de evolutieleer staan lijnrecht tegenover het Bijbelse scheppingsverhaal. Spreker Ronald van Vierzen meent dat de overeenkomsten groter zijn dan gedacht.

In deze tijd wordt het hart van de mensen bestookt met de gedachte dat iets pas waar is als het wetenschappelijk bewezen is. Met het intuïtief aanvoelen of iets wel of niet klopt, of een innerlijke overtuiging, kan de wetenschap niets. Een dergelijke tegenstelling vinden we ook bij de verklaringen over het ontstaan van de aarde en de mensheid. Volgens de wetenschap heeft de mensheid er, sinds de oerknal, zo’n 45 miljard jaar over gedaan om te worden zoals ze nu is. Als we de Bijbelvertaling letterlijk nemen, is dat in 6 dagen gebeurd. Een absurd verschil dat onoverbrugbaar lijkt, maar in de loop van de voordracht blijken deze uitersten helemaal niet zo te verschillen.
Bij…

De oerknaltheorie en de evolutieleer staan lijnrecht tegenover het Bijbelse scheppingsverhaal. Spreker Ronald van Vierzen meent dat de overeenkomsten groter zijn dan gedacht.

In deze tijd wordt het hart van de mensen bestookt met de gedachte dat iets pas waar is als het wetenschappelijk bewezen is. Met het intuïtief aanvoelen of iets wel of niet klopt, of een innerlijke overtuiging, kan de wetenschap niets. Een dergelijke tegenstelling vinden we ook bij de verklaringen over het ontstaan van de aarde en de mensheid. Volgens de wetenschap heeft de mensheid er, sinds de oerknal, zo’n 45 miljard jaar over gedaan om te worden zoals ze nu is. Als we de Bijbelvertaling letterlijk nemen, is dat in 6 dagen gebeurd. Een absurd verschil dat onoverbrugbaar lijkt, maar in de loop van de voordracht blijken deze uitersten helemaal niet zo te verschillen.
Bij het bespreken van de zes scheppingsdagen bv. blijkt dat er in de oorspronkelijke tekst van de Bijbel helemaal niet over dagen wordt gesproken, maar over afwisselende toestanden van orde en chaos, zonder dat er sprake is van een tijdsduur. Aan de andere kant sneuvelt de overtuiging in de wetenschap dat alles vanuit de stof te verklaren moet zijn. Langzamerhand worden de ogenschijnlijke tegenstellingen verrassend dicht bij elkaar gebracht en blijken de overeenkomsten verbluffend.
De muziek uit de ‘Schöpfung’ van Joseph Haydn, blijkt perfect te passen in de verworven inzichten.

Ronald Marius van Vierzen, geboren op 25 mei 1951 te Den Haag, studeerde af aan de afdeling Elektrotechniek van de Technische Universiteit Delft, na een ongebruikelijke studieweg via de Lagere, Middelbare en Hogere Technische School. Hij startte in de ‘high tec’- industrie als chip designer en heeft zich in de loop van de jaren met zowel productontwikkeling, met productkwaliteit en kwaliteitssystemen, als met projectmanagement bezig gehouden.
In de loop van zijn carrière kreeg hij klachten die binnen de reguliere geneeskunde niet konden worden genezen. Op zijn zoektocht naar genezing ontmoette hij een klassiek homeopaat, die hem wel van zijn klachten af hielp. Tevens maakte hij kennis met de antroposofie die een grote rol in zijn leven is gaan spelen. Mede vanwege zijn studie en technische inslag is hij geïnteresseerd in het waarom achter de dingen en dat gold dus ook voor de werking van de klassieke homeopathie. Hij volgende daartoe bij Stichting Kore een verkorte opleiding van anderhalf jaar die was toegespitst om in acute gevallen zelf homeopathische middelen te kunnen inzetten (letsels, verstuikingen, verkoudheden, griep, ontstekingen, maag- en darmstoornissen, enz.). Door die opleiding werd het duidelijk dat het inzicht in ziekte, genezing en gezondheid en in de werking van de homeopathie aanzienlijk vergroot kon worden door er vanuit antroposofische inzichten naar te kijken. Een gedeelte van dat inzicht is verwerkt in zijn boek ‘De Zonen van Hippokrates’ (1998, 3de druk in 2005) en in de brochure ‘Homeopathie als Kans’ (1998).
Sinds 1996 is Ronald redacteur van het tijdschrift Kore waarin hij nog steeds publiceert.
N.a.v. een uitvoering van “Die Schöpfung” van Joseph Haydn in februari 2003 in Nijmegen werd een lezingencyclus georganiseerd in de aula van de KU-Nijmegen, met als doel de schepping te belichten vanuit de theologie, de musicologie, de kunstgeschiedenis en de antroposofie. Ronald werd gevraagd deze laatste inhoud te geven. Sindsdien is hij te vinden in het voordrachtencircuit met onderwerpen waarmee hij zijn passie uitdraagt, nl. om vanuit de antroposofie een brug te slaan tussen spiritualiteit en natuurwetenschap.

Entree: € 10 – studenten € 7,50

Naar reserveren en betalen

Locatie