Een Stad van Ontdekkingen in een Streek van Verrassingen, met een zee aan mogelijkheden.

Regionale samenwerking

De Leidse regio kenmerkt zich door een hoge kwaliteit van (be-)leven, voor bewoners en bezoekers. Al ruim vijf jaar is onder de titel ‘Streek van Verrassingen’ geïnvesteerd in campagnes en producten voor regiobewoners, nationale en internationale gasten. Deelnemende partijen zijn gemeenten en destinatiemarketingorganisaties van Leiden, Katwijk, Oegstgeest, Wassenaar en Voorschoten, met bijdragen van o.a. Stichting Warmond Promotie en enkele commerciële partners. Oorspronkelijk voortgekomen uit de economische agenda van de Leidse regio ‘Economie071’ onder de projectnaam ‘Be good & tell it’.

We inspireren zowel bezoekers als bewoners met verrassende content. 'Ken je Leidse kaas uit Warmond al? Kies een fietsroute, proef en zie hoe de kaas gemaakt wordt!'

Leiden&Partners is penvoerder van deze samenwerking en werkt zonder winstoogmerk. Neem voor vragen graag contact met ons op. 

Mail Leiden&Partners
Deelnemers bij een wandeling met gids bij Kasteel Oud Poelgeest

Sturing op toerisme en recreatie

We sturen op een jaarrond spreiding van bewoners en bezoekers over tijd en ruimte. Zo creëren we regionale verbinding, met oog voor een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid. Doel is het delen van economische spin-off, ruimte en voorzieningen. Dit resulteert in een duurzame groei in toerisme en recreatie.

Bezoekers denken niet in gemeentegrenzen maar in bestemmingen. Samen profileren we de regio, met een historische stad, badplaatsen en een prachtig achterland. Zo bereik je samen meer dan alleen. Een dag naar zee, op een zonnige dag tijdens een citytrip. Of een museumbezoek in de stad, op een regenachtige dag tijdens kamperen in de streek. 

Van essentieel belang is dat iedere gemeente haar eigen unieke profilering behoudt. Het aanbod binnen de verschillende gemeenten is complementair aan elkaar. Met overkoepelende thema's in de Streek van Verrassingen zorgen we voor verbinding in dit aanbod.